Konekokonaisuudet

#

Tarvittaessa toimitamme valmiin konekokonaisuuden koneistettuna, pintakäsiteltynä ja koekäytettynä (myös lämpökäsiteltynä).

Tämän mahdollistaa hyvät asiakassuhteet ympäristön muihin alihankkijoihin.